ЗЕЛЕНО ПОЧИСТВАНЕ

Search Our Site

зеленото почистване може да бъде определено по много начини. Според нас това е почистване, което опазва човешкото здраве, като в същото време намалява вредното въздействие върху околната среда. Неговата цел е да предпазва здравето на обитателите на сградата, нейните посетители и хората, които поддържат сградата, като не замърсяват въздуха и водата. През последните 20 години, основен акцент в почистващата индустрия е да се намерят нови начини "да се прави повече с по-малко’". 


С оглед на тези аспекти, като че ли здравето на обитателите, посетители и клиентите на сградата и околната среда не получаваха вниманието, което заслужават. Зеленото почистване помогна да промени всичко това, като същевременно допринася да се изясни и че почистването е много повече от използването на "зелени" препарати. Успехът на една програма за зелено почистване, зависи от много други фактори. Програмата за зелено почистване включва препарати, мопове, микрофибъри и процедури, за да бъде ефективна.

Активно прилагаме практики за рециклиране, както и подпомагаме участието на нашите клиенти.

Какви са ползите от зеленото почистване?

Можем да изброим безброй ползи от зеленото почистване на  бизнеса и офиса. Една от най-мотивиращите, за да премине бизнесът на "’зелено",е именно начинът, по който се представя пред обществото. Една компания, която се ангажира да доказва ценности и устойчивост чрез приемане на зелени практики, би се отличила от своите конкуренти. Такава компания освен, че подобрява работната среда на своите служители,също така повишава техния морал и продуктивност. И още:

  • Повишаване качеството на въздуха в помещенията и продуктивността на служителите.
  • Повишава удовлетвореността на служителите
  • По-голям доход от отдаване под наем и стойността на сградата
  • По-ниски оперативни разходи
  • По-малко оплаквания
  • Съответствие с най-новите нормативни разпоредби
  • Намалява амортизацията на сградата  
  • Подобрява имиджа на компанията в обществото

 

може да създаде персонализирана зелена програма за почистване за вашия офис или обект, ангажирана с използването на екологосъобразни Green Seal Certified почистващи продукти.

Искате ли да знаете каква е една от най-добрите части за зелено почистване? Можете да приложите зелена програма за почистване във вашия офис или съоръжение за същите месечни разходи за редовна програма за почистване в повечето случаи.
Цялата зелена програма за почистване се състои от три различни етапа:

     Употребата на консумативи (като тоалетна хартия и кърпи за ръце) е съставена от 90% или повече или след консумация (рециклирано) съдържание.

     Използването на Green Seal Certified химикали, които не само поддържат високо ниво на ефективност, но и са безопасни за околната среда.

     Използване на оборудване, което намалява отпадъците, използва по-малко енергия и намалява алергените (като например хартиени кърпи за ръце и дозатори за сапун, кърпи за миене на микрофибри, филтриращи вакууми Hepa и др.).

За да може да прилагаме тази  услуга основополагащо е обучението на нашите служители както и нашите клиенти и техните служители. То включва запознаване с използваните материали, практиките, които използваме, както и ползите от зеленото почистване. Рециклирането на отпадъците от офиса са също важна част от нашата програма. Преди да се рециклира, първо трябва да се събере отпадъка по правилния начин. Но за да се случи това, преди това служителите трябва да бъдат обучени как да събират разделно. Целта на това обучение е не само да представим нашата работа, но и да повишим социалната загриженост на нашите клиенти 


ОКОНЧАТЕЛНАТА ЦЕНА СЕ ОПРЕДЕЛЯ СЛЕД ОГЛЕД ВЪВ ВСЕКИ КОНКРЕТЕН СЛУЧАЙ

Обади се