ИНДУСТРИАЛНО ПОЧИСТВАНЕ

Search Our Site

Компанията предлага цялостни решения за почистване и поддържане на необходимото ниво на чистота в индустриални обекти. Почистването се извършва в зависимост от нуждите и предпочитанията на клиента и в удобно за него време така, че да не се прекъсва нормалния му работен процес.

Често наричат индустриалното почистване “трудно”, заради своята специфичност, трудоемкост и нуждата от специализирана техника.

Ние изработваме  индивидуален строго специфичен план за почистване, който е в пълно съответствие с всички правни норми, изисквания на качество и желания на нашите клиенти.

Услугите които нашата фирма предлага са:
1. Ежедневно почистване и поддържане на перфектна чистота във вашите складове и производствени халета, чрез изключително мощни и строго професионални/специализирани машини.
2. Основно периодично почистване – благодарение на нашите мощни машини могат да се  отстраняват стари наслоявания в резултат на производствения процес: следи от мотокари и електрокари и друг вид използвана техника.
3. Височинно почистване – използваните методи са алпийски способили хидравлична платформа, благодарение на която се достигат и почистват труднодостъпни места – лампи, въздуховоди, тръби и т.н.

ОКОНЧАТЕЛНАТА ЦЕНА СЕ ОПРЕДЕЛЯ СЛЕД ОГЛЕД ВЪВ ВСЕКИ КОНКРЕТЕН СЛУЧАЙ

Обади се