Управление и качество

Search Our Site

КЛИЙН МАСТЪРС БЪЛГАРИЯ ООД има амбиции да просперира чрез повдигане нивото на конкурентноспособност на българския пазар, за да предлага услуги с по-високо качество на  нашите клиентите. С тази цел в КЛИЙН МАСТЪРС БЪЛГАРИЯ ООД е разработена и внедрена интегрирана система за управление, отговаряща на изискванията на три международни стандарта и функционираща като едно цяло:
  • за управление на качеството (ISO 9001:2015 ),
  • за управление на околната среда (ISO 14001:2015 ),
  • за управление на здравето и безопасността при работа (OHSAS 18001:2007 );

Интегрираната система за управление осигурява последователни координирани действия в различни аспекти от дейността на фирмата. Интегрираните системи за управление, които едновременно отговарят на изискванията на няколко стандарта, са перспектива за устойчиво развитие на организацията или предприятието. Сертифицирането на интегрирана система за управление обединява предимствата на всяка една система, включена в ИСУ. Интегрираната система за управление позволява най-оптимално да изпълним изискванията за качество, подобряване на околната среда, безопасността на труда


ОКОНЧАТЕЛНАТА ЦЕНА СЕ ОПРЕДЕЛЯ СЛЕД ОГЛЕД ВЪВ ВСЕКИ КОНКРЕТЕН СЛУЧАЙ

Обади се