ОСНОВНО ПОЧИСТВАНЕ

Search Our Site

Основно почистване e задължително мероприятие, даже ако хигиенизацията се прави системно. Ежедневното почистване не може да осигури качествена поддръжка на подовите покрития, тапицерии, стени, тавани, както и труднодостъпни места. Колкото и редовно да се полагат грижи за хигиената, от време на време е добре да се извика професионалист и да се обърне внимание на най-трудоемките дейности и на най-труднодостъпните места.

Обикновено услугата се изпълнява от екип от двама до четирима човека и се използват професионални препарати и машини.

След посещението, имота ще е в идеално състояние без нито едно непочистено място.

Към основното почистване спада и почистване след ремонт, но е неоходимо това да бъде отбелязано в поръчката. Има причина тези две услуги да са отделни. Обработката след ремонт е свързано с премахване на остатъци от строителна дейност като пръски от вар, латекс, лепила, силикон и т.н. Тази дейност е много по-трудоемка и изисква специална подготовка и техника. Екипа, който ще дойде трябва да знае, че идва за такъв тип почистване за да може да свърши работата качествено и професионално.

ОКОНЧАТЕЛНАТА ЦЕНА СЕ ОПРЕДЕЛЯ СЛЕД ОГЛЕД ВЪВ ВСЕКИ КОНКРЕТЕН СЛУЧАЙ

Обади се